ควบคุมการใช้งานและตั้งค่าต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyCentsys Pro ผ่านระบบ Bluetooth

0

0

0

ผลงานการติดตั้ง

0

0

  D20 SMART
Power supply 230V, 50 Hz
Motor supply 24V DC
Max. gate weight 2,000 kg
Max. gate length 25 m
Max. operating speed 18 m/min
Encoder Yes
Limit switch None
On-board receiver type Code-hopping multichannel receiver with selective add and delete
Receiver code storage capacity 1500 remotes
Protection rate IP54
Operating temperature -15°C to +50°C

Brochure-Smart Ecosystem