มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมติ

BrandModelGate Weight (kg.)
Gate Width (m.)
Max Angle (°)
Opening Time at 90° (s)
Motor Voltage (V)
BFT
GIUNO ULTRA BT A50
800
5
110
20
24DC
BFT
SUB BT
800
2.5
120
13
24DC
BFT
PHOBOS BT A25
400
2.5
116
15
24DC
BFT
PHOBOS BT A40
500
4
124
20
24DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A25
400
2.5
118
13
24DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A40
500
4
126
17
24DC
BFT
VIRGO SMART BT A20
200
2
120
14
24DC
CARDIN
BL TEN1
100
1.2
100
6
12DC
CARDIN
BL TEN2
170
1.5
100
812DC
CARDIN
TAG
150
2
110
1824DC
CARDIN
ASY324
250
3110
2024DC
CARDIN
ASY524
300
5110
2524DC
DEA
GHOST 100
600
3.5110
1424DC
DEA
LIVI-502
650
3135
1024DC
DEA
STING BOOST
400
3110
924DC
CENTURION
VANTAGE400
500
4120
14.312DC
CENTURION
VANTAGE500
750
4120
17.812DC
CENTURION
VERT-X-320VX
600
3100
1112DC
PAT
SWJ-C01
200
2.5110
1924DC
PAT
SWJ-C02
300
2.5110
12.524DC
PAT
SWJ-C05
300
2.5110
1924DC
PAT
SWJ-A01
400
590 at 5m, 180 at 2.5m
20 at 3m, 32 at 5m
24DC