ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนนำเข้าจากประเทศอิตาลี

ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนนำเข้าจากประเทศอิตาลี

ตารางแสดงประเภทและน้ำหนักบานประตูที่รองรับของประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนจากประเทศอิตาลี

BrandModelDoor Weight
Single (kg.)
Door Weight
Double (kg.)
Door Weight
4 Panels (kg.)
BFTVISTA SL1502x120-
FACESL3L7002x50-
FACESL4A10002x90-
FACESL5A1402x120-
FACESLTA-2x1004x70
MYONELUCE2002x130-
TOPPT2401202x120-
TOPPK2802802x140-
TOPPV1E70--

ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนยี่ห้อ PAT

ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนยี่ห้อ PAT

ตารางแสดงประเภทและน้ำหนักบานประตูที่รองรับของประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนเดี่ยวและบานเลื่อนคู่ ยี่ห้อ PAT

BrandModelDoor Weight
Single (kg.)
Door Weight
Double (kg.)
PAT2023PJT-0370-
PAT2023PJT-02-80+80
PAT2019PSL-120120100+100
PAT2008PAT2008150100+100
PAT2023PST-01-120+120
PAT2023PST-06-120+120
PAT2008PE18S150120+120
PAT2019PSL-125150125+125
PAT2019PSH-250300250+250
ตารางแสดงประเภทและน้ำหนักบานประตูที่รองรับของประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนซ้อน ยี่ห้อ PAT

BrandModelDoor Weight
Single 2-Leaf (kg.)
Door Weight
Double 2-leaf (kg.)
Door Weight
Double 3-leaf (kg.)
PAT2019PBS-1002x1504x100-
PAT2023PSC-01-4x1006x100

ประตูออโต้ดอร์แบบบานเลื่อนชนิดพิเศษ

ประตูออโต้ดอร์แบบบานเลื่อนชนิดพิเศษ

ออโต้ดอร์แบบเเม่เหล็ก

ออโต้ดอร์แบบบานโค้ง

ออโต้ดอร์แบบสูญญากาศ

ออโต้ดอร์แบบนิรภัย


ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนสำหรับทางเข้า-ออกอาคารและประตูภายในต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบทั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่ และบานเลื่อนซ้อน รวมไปถึงประตูออโต้ดอร์บานเลื่อนแบบพิเศษอื่นๆ เช่น ออโต้ดอร์บานโค้ง ออโต้ดอร์สูญญากาศ ออโต้ดอร์แบบนิรภัย สามารถเลือกอุปกรณ์เสริมเพื่อเปิด-ปิดประตูได้ตามลักษณะการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์เสริมเซฟตี้กันประตูหนีบเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
Automatic sliding doors for building pedestrian access ways which includes doors with single panels, double panels and telescopic. Special doors are also available such as Curved Automatic Doors, Hermatic Automatic Doors and Automatic Breakout Doors. A variety of accessories are available for door activation and safety options.

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.