ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

SPECIAL ORDER

TRIPOD TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานทั่วไป ดีไซน์มินิมอล โมเดิร์น และคุ้มค่า
Suitable for general traffic use with a slim and modern design at a cost-effective price point

SPECIAL ORDER

SWING TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานทั่วไป ขนาดช่องทางเดินกว้างพิเศษสำหรับผู้ใช้รถเข็น หรือมีกระเป๋า/สัมภาระ
Suitable for general traffic use with a larger passageway to accommodate people with wheelchairs or large luggage

SPECIAL ORDER

TRIPOD TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย ดีไซน์เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่า
Suitable for low-frequency use as a compact and cost-effective security solution

SPECIAL ORDER

TRIPOD TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย ดีไซน์เรียบหรูและมีเอกลักษณ์
Suitable for low-frequency use with a super elegant design for a unique and artistic choice

SPECIAL ORDER

OPTICAL FLAP TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานทีที่มีคนพลุกพล่าน สามารถเปิด-ปิดได้รวดเร็ว ดีไซน์เรียบหรูและมีเอกลักษณ์
Suitable for high-traffic areas with fast opening/closing speed and super elegant design

SPECIAL ORDER

OPTICAL FLAP TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน สามารถเปิด-ปิดได้รวดเร็ว ดีไซน์มินิมอลและโมเดิร์น
Suitable for high-traffic areas with fast opening/closing speed and a slim and modern design

SPECIAL ORDER

OPTICAL FLAP TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน สามารถเลือกขนาดช่องแบบมาตรฐาน หรือแบบกว้างพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็น หรือมีกระเป๋า/สัมภาระขนาดใหญ่ สามารถเข้า-ออกได้สะดวก
Suitable for high-traffic areas with a standard and larger passageway option to accommodate people with wheelchairs or large luggage

SPECIAL ORDER

OPTICAL SLIDING TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกล่านในการเข้า-ออกทั้งสองทิศทางพร้อมกัน
Suitable for areas with high traffic flow in both directions

SPECIAL ORDER

OPTICAL SWING TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกล่าน สามารถเลือกขนาดช่องแบบมาตรฐาน หรือแบบกว้างพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็น กระเป๋า/สัมภาระขนาดใหญ่ หรือขับขี่จักรยานสามารถเข้า-ออกได้สะดวก
Suitable for high traffic areas with a standard and larger passageway option to accommodate people with wheelchairs, large luggages or bicycles

SPECIAL ORDER

FULL HEIGHT TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถกันคนลักลอบเข้า-ออกได้ด้วยลักษณะประตูแบบกรงหมุน
Suitable for areas with high security requirements with a full height door system


ประตูกั้นคนอัตโนมัติ คือ ประตูหมุนกั้นคนประเภทหนึ่ง เพื่อจำกัดการเข้า-ออกสถานที่ให้ผ่านได้ทีละคนเท่านั้น เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะที่ต้องการการยืนยันตัวตนก่อนเข้า-ออกสถานที่ เช่น ฟิตเนส มหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ สถานีรถไฟ เป็นต้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออกและอุปกรณ์พิสูจน์ตัวบุคคลแบบต่างๆ
Automatic Turnstile Pedestrian Gate is a form of pedestrian gate that allows one person to pass at a time for security purposes. Suitable for public areas that require identification before entering such as gyms, universities, cinemas, train stations etc. Equipped with standard relay signal which supports access control systems and other external accessories.

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.