FAQs

ประตูอัตโนมัติ หรือที่บางคนเรียก ประตูไฟฟ้า หรือประตูรีโมท คือระบบประตูที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมการเปิด-ปิด โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์ในการควบคุมการเปิด-ปิดของประตูได้ เช่น รีโมท เซนเซอร์ สวิตช์ติดผนัง คีย์แพด หรือที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันคือ การควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ปัจจัยหลักที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องการเลือกซื้อประตูอัตโนมัติ ได้แก่

 • ประเภทของประตู ซึ่งรวมถึงขนาด น้ำหนัก และข้อจำกัดต่างๆของประตูและสภาพแวดล้อม
 • ฟังก์ชั่นความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น
  • ความเร็วและความถี่ในการเปิด-ปิดประตู
  • ความปลอดภัยทั้งในแง่ safety และ security
  • การใช้งานเมื่อไฟดับ
  • ความทนทานและอายุการใช้งาน
  • ความยากง่ายในการบำรุงดูแลรักษา
  • ความสะดวกในการตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆเป็นต้น
 • ดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของผู้ผลิต
 • การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
 • ราคาและงบประมาณของผู้ใช้

หลักการพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าคือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เพื่อขับเคลื่อนประตูให้สามารถเปิด-ปิดได้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)

 • แผงควบคุมมีความซับซ้อนน้อย ดูแลบำรุงรักษาง่าย
 • อาศัยการปรับความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (frequency) เพื่อปรับความเร็วในการเปิด-ปิดของประตู ซึ่งมีความซับซ้อน และทำได้ไม่แม่นยำนัก สำหรับประตูขนาดใหญ่ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง จึงมักมีการออกแบบให้มีอินเวอร์เตอร์ (inverter) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมความถี่ของแรงดันไฟฟ้า
 • เกิดความร้อนสะสมเมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Oil Bath คือการที่ขดลวดของมอเตอร์แช่อยู่ในน้ำมัน เพื่อช่วยให้สามารถระบายความร้อนได้เร็วขึ้น
 • ราคาโดยทั่วไปต่ำกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC ในรุ่นเดียวกัน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)

 • แผงควบคุมมีความซับซ้อน เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าได้หลากหลาย
 • ต้องอาศัยแปรงถ่าน (brushes) ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆอาจเกิดการสึกหรอจากการเสียดสีที่เกิดขึ้นได้ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC ไร้แปรงถ่าน (brushless) เพื่อแก้ปัญหานี้
 • ปรับความเร็วของประตูได้ง่ายโดยการควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วหรือชะลอความเร็วของประตูได้ง่ายและแม่นยำ
 • เกิดความร้อนสะสมระหว่างการใช้งานน้อย ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน เหมาะสำหรับประตูที่มีความถี่การใช้งานสูง
 • สามารถติดตั้งแบตเตอรี่สำรอง เพื่อให้ประตูสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแม้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้
 • ราคาโดยทั่วไปสูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC ในรุ่นเดียวกัน

กรณีประตูอัตโนมัติเปิด-ปิดไม่ได้เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ผู้ใช้จำเป็นต้องปลดล็อคมอเตอร์เพื่อให้สามารถเข็นประตูให้เปิด-ปิดเองได้อย่างปลอดภัย โดยใช้กุญแจที่มากับชุดมอเตอร์ไขกุญแจที่กล่องควบคุม แล้วจึงดึงคันโยกเข้าหาตัวเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ผู้ใช้สามารถดึงคันโยกกลับไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วดึงกุญแจออก เท่านี้มอเตอร์ก็จะล็อคเรียบร้อย และสามารถกลับมาใช้งานเป็นประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ

หากประตูอัตโนมัติเปิด-ปิดไม่ได้เนื่องจากกรณีอื่น ไม่ว่าจะเป็น ชุดควบคุมเสีย รีโมทเสีย หรืออื่นๆ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ไม่ควรพยายามซ่อมมอเตอร์ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้มอเตอร์ชำรุด เสียหาย หรือเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

ความเร็วและน้ำหนักประตูสูงสุดที่รองรับได้ของมอเตอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามแต่ที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องเลือกซื้อมอเตอร์ให้เหมาะสมกับประตูและการใช้งาน นอกจากนี้การติดตั้งให้ถูกต้องตามคู่มือคำแนะนำจากทางผู้ผลิตด้วยช่างเทคนิคผู้ชำนาญก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบมา การเลือกใช้และติดตั้งมอเตอร์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้ประตูอัตโนมัติเปิด-ปิดช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้ว ยังทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลงอีกด้วย

หากประตูอัตโนมัติมีอาการเปิด-ปิดช้าลงกว่าปกติที่เคยใช้งานอยู่ เบื้องต้นผู้ใช้ควรตรวจดูสภาพรางและล้อประตู เนื่องจากเมื่อใช้งานไปนานๆอาจเป็นสนิม ทำให้ฝืดได้ พร้อมทั้งปัญหาเรื่องพื้นทรุด หรือมีหิน กรวด กีดขวางอยู่ในรางประตู ล้วนแล้วแต่ทำให้ประตูเปิด-ปิดช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ทั้งนั้น

อย่างไรก็ตามสาเหตุจากอุปกรณ์ภายในมอเตอร์เกิดความชำรุดเสียหายก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ไม่ควรพยายามซ่อมมอเตอร์ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้มอเตอร์ชำรุด เสียหาย หรือเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

ประตูอัตโนมัติที่สามารถชะลอความเร็วตอนเปิด-ปิดได้ ส่วนใหญ่จะระบุว่ามีฟังก์ชั่น Slow-Down หากประตูอัตโนมัติที่มีฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถชะลอความเร็วได้ อาจเกิดจากอุปกรณ์ภายในมอเตอร์ มีปัญหาหรือชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ไม่ควรพยายามซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของมอเตอร์ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้มอเตอร์ชำรุด เสียหาย หรือเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

เพื่อให้ประตูอัตโนมัติหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวาง จำเป็นต้องมีการติดตั้งเซฟตี้เซนเซอร์ (safety sensor) หรือโฟโต้เซลล์ (photocell) เบื้องต้นผู้ใช้สามารถทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้โดยเอานำมือไปบังลำแสงอินฟราเรดขณะที่ประตูกำลังปิด หากประตูไม่หยุด อุปกรณ์อาจมีปัญหาหรือชำรุด สามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเข้ามาหาสาเหตุและซ่อมแซมได้ทันที

ประตูอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่นานพอสมควร หากติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต สามารถใช้งานได้นานโดยไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอะไรเป็นพิเศษ แต่เพื่อให้สามารถใช้งานประตูอัตโนมัติให้ยาวนานที่สุดนั้น การหมั่นดูแลล้อและบานประตูเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม การเกิดสนิม พื้นทรุด หรือมีหินกรวดกีดขวางรางประตู ล้วนแล้วแต่ทำให้อายุการใช้งานของประตูอัตโนมัติสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากรีบแก้ไขจะสามารถจะช่วยยืดอายุขัยของประตูอัตโนมัติได้

ถึงแม้ว่าประตูอัตโนมัติจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่นานพอสมควร แต่ทุกอย่างล้วนมีอายุการใช้งานที่จำกัด สำหรับผู้ใช้ประตูอัตโนมัติที่อยากเปลี่ยนหรืออัพเกรดมอเตอร์ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม PAT by B.L.T. เรามีบริการรับเทิร์นมอเตอร์ (เก่าแลกใหม่) เปลี่ยนมอเตอร์เก่าเป็นมอเตอร์ใหม่ในราคาสุดพิเศษ พร้อมการรับประกันสินค้านาน 1 ปีเต็ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการรับประกันที่คุ้มค่ากว่าการนำมอเตอร์มาซ่อม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือที่ LINE Official @PATbyBLT ได้เลย

หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ทุกคนพยายามทำเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ คือการล้างมือเป็นประจำและพยายามลดการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆในที่สาธารณะ ซึ่งการหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีประตูอัตโนมัติก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมกับประตูอัตโนมัติเดิมเพื่อลดการสัมผัสต่างๆ เช่น สวิตช์ไร้สัมผัส หรือเครื่องแสกนอุณหภูมิมือหรือใบหน้าเพื่อควบคุมการเข้า-ออกเพื่อคัดกรองไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเข้าผ่านได้ หรือการปรับปรุงประตูบานเดิมให้เป็นประตูอัตโนมัติ โดยเฉพาะตามอาคารสำนักงาน หรือคอนโดมิเนียมต่างๆที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่ช่วยลดโอกาสการสัมผัสพื้นผิวของอุปกรณ์สาธารณะโดยไม่จำเป็น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงและการแพร่กระจายเชื้อในสังคมได้

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในการนำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ PAT by B.L.T. จึงมีทั้งความน่าเชื่อถือ และความชำนาญในการคัดสรรสินค้าคุณภาพที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ในประเทศไทย และไม่หยุดนิ่งที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยี เพื่อสรรหาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย พร้อมทั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งได้อย่างถูกวิธี รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการที่พร้อมดูแล รับแจ้งปัญหา และทีมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ปัญหาเมื่อประตูอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้กับสินค้าและบริการของ PAT by B.L.T.