สินค้า PAT Red • ประตูอัตโนมัติและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

AUTOMATIC SLIDING GATE OPENER

มอเตอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

AUTOMATIC SWING GATE OPENER

มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

AUTOMATIC SLIDING DOOR

ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน

AUTOMATIC SWING DOOR

ประตูออโต้ดอร์บานสวิง

AUTOMATIC WINDOW

หน้าต่างอัตโนมัติ

GATE BARRIER OPENER

แขนกั้นรถอัตโนมัติ

SECTIONAL & ROLLING DOOR

ACCESS CONTROL SYSTEM

ระบบควบคุมการเข้า-ออก

ACCESSORIES & REMOTE CONTROL

รีโมทประตูและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ประตูกั้นคน ประตู

TURNSTILE PEDESTRIAN GATE

AUTOMATIC BOLLARDS

เสากั้นรถอัตโนมัติ

PAT AUTOMATIC PARKING SYSTEM

ระบบจอดรถอัตโนมัติ

ELECTRONIC HOTEL LOCK

CCTV SYSTEM

ระบบกล้องวงจรปิด

Video Door Phone System

ระบบวีดีโออินเตอร์คอม

PAT RED คือ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ ที่คัดสรร นำเข้า และจำหน่ายโดย PAT by B.L.T. จากแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ประตูต่างๆ เช่นประตูรั้วอัตโนมัติ ประตูออโต้ดอร์ ประตูโรงรถอัตโนมัติ และประตูม้วนอัตโนมัติ รวมไปถึงระบบแขนกั้นอัตโนมัติ โดยอาจเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติที่เรียกว่า Access Control ก็ได้ เพื่อจำกัดและกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกของบุคคล นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าพิเศษเฉพาะทาง หรือสินค้าสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นประตูกั้นคนเดินอัตโนมัติ เสากั้นอัตโนมัติ หรือประตูและแขนกั้นอัตโนมัติแบบพิเศษต่างๆ

PAT RED Access automation systems curated, imported and distributed by PAT by B.L.T. from international prominent and reputable brands for residential, commercial and industrial usage. Access automation systems include Automatic Gates, Automatic Doors, Automatic Garage/Sectional Door, Automatic Rolling Shutter Doors and Automatic Gate Barriers which may or may not be connected to the Access Control System which is a security system that regulates and controls access. We also include special access automation products and high security systems such as Automatic Pedestrian Turnstile, Automatic Bollards and other special Automatic Gates and Doors.

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.

Sliding Gate Openers | มอเตอร์ประตูบานเลื่อนภายนอก
Swing Gate Openers | มอเตอร์ประตูบานสวิงภายนอก
Sliding Door | ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน
Swing Door | ประตูออโต้ดอร์บานสวิง
Automatic Window | ระบบหน้าต่างอัตโนมัติ
Door & Window Shutter Automation | ประตู-หน้าต่างบานม้วนอัตโนมัติ
Automatic Garage Door | ประตูโรงรถไฟฟ้า
Barrier Gate | แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
Access Control | ระบบควบคุมการเข้า-ออก
Accessories | อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ เช่น รีโมทและชุดรับสัญญาณ คีย์การ์ด คีย์แพด เซนเซอรประตู
PAT Pedestrian Gate | ประตูกั้นคน
Automatic Bollards | เสากั้นรถอัตโนมัติ
PAT Automatic Parking System | ระบบจอดรถอัตโนมัติ
Electronic Hotel Lock System | ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ