สินค้า PAT Red • ประตูอัตโนมัติและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Automatic Sliding Gate Opener มอเตอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Automatic Swing Gate Opener มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Automatic Sliding Door ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน
  SEE MORE
 • Automatic Swing Door ประตูออโต้ดอร์บานสวิง
  SEE MORE
 • AUTOMATION FOR WINDOW ระบบหน้าต่างภายในอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Gate Barrier Opener แขนกั้นรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • AUTOMATIC SECTIONAL & ROLLING DOOR
  SEE MORE
 • Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  SEE MORE
 • Accessories & Remote Control รีโมทประตูและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
  SEE MORE
 • ประตูกั้นคน ประตู Turnstile Pedestrian Gate
  SEE MORE
 • Automatic Bollards เสากั้นรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • PAT Automatic Parking System ระบบจอดรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Electronic Hotel Lock System ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • CCTV SYSTEM ระบบกล้องวงจรปิด
  SEE MORE
 • Automatic Sliding Gate Opener มอเตอร์ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Automatic Swing Gate Opener มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Automatic Sliding Door ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน
  SEE MORE
 • Automatic Swing Door ประตูออโต้ดอร์บานสวิง
  SEE MORE
 • AUTOMATION FOR WINDOW ระบบหน้าต่างภายในอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Gate Barrier Opener แขนกั้นรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • AUTOMATIC SECTIONAL & ROLLING DOOR
  SEE MORE
 • Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  SEE MORE
 • Accessories & Remote Control รีโมทประตูและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
  SEE MORE
 • ประตูกั้นคน ประตู Turnstile Pedestrian Gate
  SEE MORE
 • Automatic Bollards เสากั้นรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • PAT Automatic Parking System ระบบจอดรถอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • Electronic Hotel Lock System ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ
  SEE MORE
 • CCTV SYSTEM ระบบกล้องวงจรปิด
  SEE MORE

Sliding Gate Openers | มอเตอร์ประตูบานเลื่อนภายนอก
Swing Gate Openers | มอเตอร์ประตูบานสวิงภายนอก
Sliding Door | ประตูออโต้ดอร์บานเลื่อน
Swing Door | ประตูออโต้ดอร์บานสวิง
Automatic Window | ระบบหน้าต่างอัตโนมัติ
Door & Window Shutter Automation | ประตู-หน้าต่างบานม้วนอัตโนมัติ
Automatic Garage Door | ประตูโรงรถไฟฟ้า
Barrier Gate | แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
Access Control | ระบบควบคุมการเข้า-ออก
Accessories | อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ เช่น รีโมทและชุดรับสัญญาณ คีย์การ์ด คีย์แพด เซนเซอรประตู
PAT Pedestrian Gate | ประตูกั้นคน
Automatic Bollards | เสากั้นรถอัตโนมัติ
PAT Automatic Parking System | ระบบจอดรถอัตโนมัติ
Electronic Hotel Lock System | ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ