PAT RED > PRODUCT STORY >New Normal Access Control

New Normal Access Control
อีกทางเลือกหนึ่ง…ในการใช้ประตูออโต้ดอร์

New Normal Access Control
อีกทางเลือกหนึ่ง…ในการใช้ประตูออโต้ดอร์

             จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยน บางอย่างทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตบางอย่างไปในทางที่สะดวกสบายขึ้น เช่น การใช้สวิตช์ไร้สัมผัสแทนการใช้สวิตช์แบบดั้งเดิมเพื่อควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติหรือประตูออโต้ดอร์ในที่สาธารณะ ซึ่งนอกจากช่วยลดการสัมผัสพื้นผิวอุปกรณ์สาธารณะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้งานระบบประตูอัตโนมัติอีกด้วย

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคภัย คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองคนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะต่างๆ จากเมื่อก่อนที่การวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นการวัดใต้ลิ้นตามโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนมาเป็นการวัดอุณหภูมิจากฝ่ามือหรือใบหน้าแทน ซึ่งถึงแม้จะมีความแม่นยำที่ต่ำกว่า แต่ก็เพียงพอสำหรับการคัดกรองเบื้องต้น

           จากที่กล่าวมา หากเราสามารถควบคุมการเปิดประตูอัตโนมัติพร้อมๆ ไปกับการวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองเบื้องต้น ไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดผ่านเข้าอาคารสถานที่ได้ ก็คงจะสะดวกไม่น้อย วันนี้ PAT by B.L.T. จึงอยากมานำเสนอ การใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแทนการใช้สวิตช์ไร้สัมผัสโดยเชื่อมต่อกับระบบประตูอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเข้า-ออกอาคารสถานที่ ได้ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกในคราวเดียวกัน

“เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือ…สำหรับระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ”

“เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือ…สำหรับระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ”

ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือที่พบเห็นได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และร้านค้าทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งแยกเอาไว้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับประตูทางเข้าร้าน หากอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องมีการคัดกรองคนเข้าสถานที่อย่างเข้มงวด ก็จำเป็นต้องมีคนเฝ้าและคอยดูผลตรวจของเครื่องวัดอุณหภูมิเหล่านี้ตลอดเวลา แต่หากเราสามารถเชื่อมต่อเครื่องวัดอุณหภูมินี้เข้ากับระบบการเปิด-ปิดของประตูอัตโนมัติแล้ว การคัดกรองคนเข้าสถานที่ก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการคัดกรองโรคติดต่ออื่นๆที่มีอาการไข้สูงได้เช่นกัน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

“เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือกับ…สวิตช์ไร้สัมผัส

“เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือกับ…สวิชต์ไร้สัมผัส

การเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติหรือประตูออโต้ดอร์สามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้รีโมทเพื่อกดเปิด-ปิด การติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจจับคนและสิ่งของ หรือการติดตั้งสวิตช์บริเวณประตู ซึ่งปัจจุบันสำหรับอาคารหรือพื้นที่สาธารณะ มักนิยมเลือกใช้สวิตช์แบบไร้สัมผัส จากเมื่อก่อนที่ต้องกดปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดประตู กลายเป็นการโบกมือหน้าสวิตช์เพื่อให้ประตูเปิดแทน ซึ่งหลักการใช้งานนี้มีความคล้ายคลึงกับการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือเพื่อเปิดประตูเช่นกัน เพียงแต่ว่า ประตูจะไม่เปิดหากฝ่ามือเรานั้นมีอุณหภูมิเกินกว่าที่เราตั้งค่ากำหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆที่สวิตช์ไม่สามารถทำได้ เช่น เสียงพูดกำกับและหน้าจอแสดงอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ เสียงเตือนหากพบคนที่มีอุณหภูมิเกิน รวมไปถึงการเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้อีกด้วย

สรุป

สรุป

            ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดจะเริ่มดีขึ้นแล้ว การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่สาธารณะหลายแห่งเริ่มผ่อนคลายลง แต่การใช้ระบบประตูอัตโนมัติหรือประตูออโต้ดอร์ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง การใช้สวิตช์ไร้สัมผัสยังคงเป็นตัวเลือกที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สนใจเลือกใช้หากต้องการใช้สวิตช์ในการเปิดประตู ซึ่งจากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือแทนการใช้สวิตช์ไร้สัมผัสในการเปิดประตูได้เช่นกัน ซึ่งนี่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการคัดกรองและควบคุมการเข้า-ออกสถานที่สาธารณะที่สำคัญและเข้มงวด หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PAT by B.L.T. ผู้บุกเบิกด้านการนำเข้าสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้บริการพร้อมคำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งสินค้าอัตโนมัติทุกรูปแบบ สามารถติดต่อสอบถามหรือเลือกดูสินค้าออนไลน์ได้เลยวันนี้

Related Products

Related Products

AUTOMATIC SLIDING DOOR

AUTOMATIC SLIDING DOOR

AUTOMATIC SWING DOOR

AUTOMATIC SWING DOOR