วันที่ซื้อ | Purchase Date:

  ข้อมูลสินค้า | Product Information

  ประเภทสินค้า*

  เลขที่ใบกำกับสินค้า*

  อัพโหลดใบกำกับสินค้า*

  ข้อมูลลูกค้า | Customer Information

  ประเภทลูกค้า*

  ชื่อ-นามสกุล*

  บริษัท

  จังหวัด*
  *ปัจจุบันบริการตรวจเช็คมอเตอร์มีเฉพาะสำหรับลูกค้าในกทม.เท่านั้น

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล*

  กรุณาอัพโหลดภาพถ่ายและวีดีโอการใช้งานสินค้า เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการรับบริการในอนาคต:

  ลูกค้ารู้จัก PAT by B.L.T. ผ่านสื่อใด

  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  1. บริษัทฯจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายที่ใช้งานในสภาพปกติ โดย
  สินค้าใหม่และสินค้าเทิร์นจะมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี (ไม่รวมรีโมท)
  สินค้าอะไหล่มีระยะเวลารับประกัน 3 เดือน
  สินค้าซ่อมจะมีระยะเวลารับประกัน 1 เดือน
  2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ไม่ตรงกับข้อมูลในกำกับสินค้า โดยบริษัทฯจะยึดถือวันที่ซื้อในใบกำกับสินค้าเป็นหลัก
  3. บริษัทฯจะบริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ (ไม่รวมค่าเดินทางและค่าขนส่ง) สำหรับความชำรุดที่มีสาเหตุมาจากการผลิตจากโรงงานหรือเกิดจากการใช้งานของลูกค้าในสภาพถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเท่านั้น
  4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหายของสินค้าเนื่องมาจากกรณีต่อไปนี้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ในการซ่อมตามปกติ
  การรับประกันสินค้านี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุใดๆก็ตาม เช่น แผ่นดินไหว พายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร รถชน น้ำเข้า หรือจากการกระทำของสัตว์หรือแมลงใดๆ เช่น มด แมลง จิ้งจก งู หนู ฯลฯ เข้าไปกัดหรือทำความเสียหายในสินค้า
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันหากมีการซ่อม ถอด แกะ ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยคนอื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ

  พบปัญหาในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าหรือต้องการแก้ไขข้อมูล
  โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 02-691-6789 | LINE Official: @PATbyBLT

  -------------------

   วันที่ซื้อ | Purchase Date:

   ข้อมูลสินค้า | Product Information

   ประเภทสินค้า*

   เลขที่ใบกำกับสินค้า*

   อีเมล

   อัพโหลดใบกำกับสินค้า