PAT RED > VISITOR MANAGEMENT SYSTEM

BANNER

ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ | Visitor Management System

Visitor Management System (VMS) | VMS with Multi-Tenant Calling App. (Intercom)

 • ใช้งานง่าย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย
 • ผู้มาติดต่อไม่ต้องแลกบัตรกับรปภ.หรือผู้ประสานงานที่เคาน์เตอร์
 • สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออกของผู้มาติดต่อ และสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
 • รปภ.หรือผู้ประสานงานที่เคาน์เตอร์ สามารถติดต่อลูกบ้านหรือเจ้าของห้อง ผ่านฟีเจอร์ VAULT CLOUD INTERCOM ในแอพพลิเคชั่นแทนการใช้ระบบอินเตอร์คอมทั่วไป
 • สามารถจองการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนใบหน้า เพื่อควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ โดยผู้มาติดต่อสามารถส่งรูปใบหน้าตัวเองเพื่อลงทะเบียน
 • สามารถสร้างรหัส QR แบบไดนามิกสำหรับผู้มาติดต่อ และรหัสจะถูกสร้างใหม่ทุกครั้งเมื่อเกินเวลาที่กำหนด
 • Places value, ease, and control over your visitors
 • Visitors do not need to exchange their ID Cards with the facility’s security
 • Easy access to the visitor’s information making visitor management smooth and convenient
 • VAULT CLOUD INTERCOM feature is a cost-effective solution that links the guardhouse or reception desk directly to a resident’s mobile phone giving better functionality and reach
 • Possible to book facilities that is integrated to the security access control system
 • Possible to integrate with face recognition technology, visitors shall send photos of their face to register it into the system

ลงทะเบียนผู้มาติดต่อล่วงหน้า | PRE-RIGISTER

0

ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชั่นสำหรับลูกบ้านหรือเจ้าของห้อง

Resident’s application interface for visitor management mobile app

มาติดต่อลงทะเบียนเมื่อมาถึงสถานที่ | WALK-IN CHECK-IN

0

0

ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชั่น สำหรับป้อมยามหรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

Check-in application interface and equipment at guard post or reception desk

PAT by B.L.T. จำหน่ายระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ VAULT VMS CLOUD Powered by FALCO
A simple way to connect a variety of mixed-use buildings while integrating to the security access control system


ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ หรือ VMS คือ ระบบการลงทะเบียนการเข้า-ออกพื้นที่สำหรับผู้มาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย หรืออาคารสำนักงาน เพื่อการจัดการและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้มาติดต่ออาจเป็นแขก ลูกค้า พนักงานส่งของ ผู้รับเหมา หรือใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นลูกบ้านหรือพนักงานประจำของตึกนั้นๆ ระบบนี้จะทำให้การติดตามและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเป็นไปอย่างครบถ้วนและง่ายยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย และช่วยอำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลหรือผู้ดูแลระบบ ทำให้การติดต่อระหว่างลูกบ้านหรือเจ้าของห้องกับแขกผู้มาเยี่ยมเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Visitor Management System or VMS is the process that helps track visitors who enter and exit your property. A visitor can be a guest, a customer, a delivery person, a contractor, or anyone who is not a resident or a full-time employee of the building. This can help increase security and convenience by replacing the conventional visitor record with a tool that is more accessible and efficient. It gives you access to monitor and keep track of your visitor’s information like arrival and departure times, purpose of visit, names of residents that are expecting or had guest and much more.

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.