สินค้า PAT Blue • ระบบสระว่ายน้ำและถังกรองน้ำ


WATER FILTERS FOR DOMESTIC USE

ถังกรองน้ำใช้สำหรับที่พักอาศัย

COMMERCIAL & INDUSTRIAL WATER TREATMENT EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับสวนน้ำ โรงงาน อาคารสูง

POOL & SPA EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำและสปา

AQUACULTURE EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับบ่อเลี้ยงปลา

UNDERWATER LIGHT & ACCESSORY

ไฟใต้น้ำและอุปกรณ์เสริม

PAT BLUE คือ สินค้าสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำ ที่คัดสรร นำเข้า และจำหน่ายโดย PAT by B.L.T. จากยี่ห้อ WATERCO แบรนด์ชั้นนำในด้านผลิตภัณฑ์การกรองน้ำและการฆ่าเชื้อสำหรับระบบสระว่ายน้ำจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ถังกรองน้ำสำหรับที่พักอาศัย อุปกรณ์สำหรับระบบสระว่ายน้ำ สปา สวนน้ำ บ่อปลา และน้ำพุ รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ไฟใต้น้ำ และอุปกรณ์สระว่ายน้ำอื่นๆ

PAT BLUE Swimming pool products and equipments curated, imported and distributed by PAT by B.L.T. from WATERCO: Australia’s recognised global brand for designing and manufacturing filtration and sanitation innovations for the swimiming pool, spa, aquaculture and water purification sectors. From domestic water filters to commercial and industrial water treatment, we provide a wide range of equipments including pool and spa accessories.

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.

WATER FILTERS FOR DOMESTIC USE

ถังกรองน้ำใช้สำหรับที่พักอาศัย

COMMERCIAL & INDUSTRIAL WATER TREATMENT EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับสวนน้ำ โรงงาน อาคารสูง

POOL & SPA EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำและสปา

AQUACULTURE EQUIPMENT

อุปกรณ์สำหรับบ่อเลี้ยงปลา

UNDERWATER LIGHT & ACCESSORY

ไฟใต้น้ำและอุปกรณ์เสริม

Domestic Water Filters | ถังกรองน้ำใช้สำหรับที่พักอาศัย
Commercial & Industrial Water Treatment Equipment | อุปกรณ์สำหรับสวนน้ำ โรงงาน อาคารสูง
Pool & Spa Equipment | อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำและสปา
Aquaculture Equipment | อุปกรณ์สำหรับบ่อปลาและน้ำพุ
Pool Accessories | ไฟใต้น้ำและอุปกรณ์สระว่ายน้ำอื่นๆ