บานประตูพับขึ้น | Sectional Door Panel

มอเตอร์สำหรับประตูพับขึ้นอัตโนมัติ | Automatic Sectional Door

automatic-sectional-door-bft-botticelli
automatic-sectional-door-dea-advance
ตารางแสดงคุณสมบัติของมอเตอร์สำหรับประตูพับขึ้นอัตโนมัติแต่ละรุ่น

BrandModelDoor Surface Area (sqm.)Opening Speed (cm/sec)Max. Thrust Force (N)
BFTBOTTICELLI SMART BT A8501321850
BFTBOTTICELLI SMART BT A125016191250
DEAADVANCE XL16161200

มอเตอร์สำหรับประตูบานม้วนอัตโนมัติ | Automatic Rolling Shutter Door

automatic-rolling-shutter-door-bft-wind
automatic-rolling-shutter-door-beninca-superbe
automatic-rolling-shutter-door-pat-rdj600
automatic-rolling-shutter-door-pat-tubular-dm
ตารางแสดงคุณสมบัติของมอเตอร์สำหรับประตูบานม้วนอัตโนมัติแต่ละรุ่น

BrandModelOpening Speed (rpm)Max. Torque (Nm)
BFTWIND RMB 130B10130
BFTWIND RMB 170B10170
CABSUPERBE SR1.60E10170
PATRDJ-6004412
PATTUBULAR DM45M1250
PATTUBULAR DM59M12100
PATTUBULAR DM92M9300

มอเตอร์สำหรับทั้งประตูพับขึ้นและบานม้วนอัตโนมัติ | Automatic Sectional & Rolling Shutter Door

automatic-sectional-rolling-shutter-door-beninca-vnm
automatic-sectional-rolling-shutter-door-marantec-kd
automatic-sectional-rolling-shutter-door-pat-rsj-100
automatic-sectional-rolling-shutter-door-pat-rsj-100
ตารางแสดงคุณสมบัติของมอเตอร์สำหรับทั้งประตูพับขึ้นและบานม้วนอัตโนมัติแต่ละรุ่น

BrandModelDoor Surface Area (sqm.)Opening Speed (rpm)Max. Torque (Nm)
BENINCAVN.M203524130
BENINCAVN.MT204024180
MARANTECKD05-13-24KENot specified24130
MARANTECKD20-22-24KENot specified24220
MARANTECKD30-40-24KENot specified24400
MARANTECKD50-75-24KENot specified24750
PATRSJ-1004510-40100
PATRSJ-100AC3524100
PATRSJ-150S4524150

ระบบประตูอัตโนมัติแบบบานยกขึ้นนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประตูบานม้วนอัตโนมัติ และ ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่าประตูโรงรถอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถใช้กับทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และประเภทของมอเตอร์ที่เลือกใช้
Automatic doors that open and close vertically can be categorized roughly into 2 general groups; Rolling Shutter Doors and Automatic Sectional Doors or more commonly known as Automatic Garage Doors. Both types are suitable for both residential areas and intensive industrial usage depending on preference, space, and the suitable motor.