สินค้าประตูอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิงของ PAT

CATEGORY

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

สินค้าประตูอัตโนมัติสำหรับประตูบานสวิงของ PAT

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

BrandModelGate Weight (kg.)
Gate Width (m.)
Max Angle (°)
Opening Time at 90° (s)
Motor Voltage (V)
BFT
GIUNO ULTRA BT A50
800
5
110
20
24V DC
BFT
SUB BT
800
2.5
120
13
24V DC
BFT
PHOBOS BT A25
400
2.5
116
15
24V DC
BFT
PHOBOS BT A40
500
4
124
20
24V DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A25
400
2.5
118
13
24V DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A40
500
4
126
17
24V DC
BFT
VIRGO SMART BT A20
200
2
120
14
24V DC
CARDIN
BL TEN1
100
1.2
100
512V DC
CARDIN
BL TEN2
170
1.5
100
812V DC
CARDIN
BL TAG
150
2
110
1824V DC
CARDIN
BL ASY324
250
3110
2024V DC
CARDIN
BL ASY524
300
5110
2524V DC
DEA
GHOST 100/24CL
200/600
3.5/1110
1424V DC
DEA
LIVI-502/24
300/650
3/1135
1024V DC
DEA
STING/24 BOOST
200/400
3/1110
924V DC
CENTURION
VANTAGE400
150/500
4/2.5120
14.312V DC
CENTURION
VANTAGE500
230/750
4/2.5120
17.812V DC
CENTURION
VERT-X-320VX
150/600
3/1.5100
1112V DC
PAT
SWJ-C01
200
2.5110
1924V DC
PAT
SWJ-C02
300
2.5110
12.524V DC
PAT
SWJ-A01
400
5No limit *20 at 3m, 32 at 5m
24V DC
RIB
R50

200010No limit *78230V AC
ModelGate Weight (kg.)
Gate Width (m.)
Max Angle (°)
Opening Time at 90° (s)
Motor Voltage (V)
GIUNO ULTRA BT A50
800
5
110
20
24V DC
SUB BT
800
2.5
120
13
24V DC
PHOBOS BT A25
400
2.5
116
15
24V DC
PHOBOS BT A40
500
4
124
20
24V DC
KUSTOS ULTRA BT A25
400
2.5
118
13
24V DC
KUSTOS ULTRA BT A40
500
4
126
17
24V DC
VIRGO SMART BT A20
200
2
120
14
24V DC
BL TEN1
100
1.2
100
512V DC
BL TEN2
170
1.5
100
812V DC
BL TAG
150
2
110
1824V DC
BL ASY324
250
3110
2024V DC
BL ASY524
300
5110
2524V DC
GHOST 100/24CL
200/600
3.5/1110
1424V DC
LIVI-502/24
300/650
3/1135
1024V DC
STING/24 BOOST
200/400
3/1110
924V DC
VANTAGE400
150/500
4/2.5120
14.312V DC
VANTAGE500
230/750
4/2.5120
17.812V DC
VERT-X-320VX
150/600
3/1.5100
1112V DC
SWJ-C01
200
2.5110
1924V DC
SWJ-C02
300
2.5110
12.524V DC
SWJ-A01
400
5No limit *20 at 3m, 32 at 5m
24V DC
R50

200010No limit *78230V AC

*ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของประตูที่ติดตั้ง Depends on the physical structure of the gate


อัพเดตข้อมูล : 30/09/2021