มอเตอร์สำหรับประตูบานสวิงอัตโนมัติ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

BrandModelGate Weight (kg.)Gate Width (m.)Max Angle (°)Opening Time at 90° (s)Motor Voltage (V)

BFT

GIUNO ULTRA BT A50

800


5


11020


24V DCBFT


SUB BT

8002.5


12013


24V DCBFT


PHOBOS BT A25

400


2.5


1161524V DCBFT


PHOBOS BT A40

500


4


1242024V DCBFT


KUSTOS ULTRA BT A25

4002.51181324V DCBFT


KUSTOS ULTRA BT A40

500


41261724V DCBFT

VIRGO SMART BT A20

20021201424V DC


CARDIN


BL TEN1

1001.21005


12V DC


CARDIN


BL TEN2

1701.51008


12V DC


CARDIN


BL TAG

150


211018


24V DC


CARDIN


BL ASY324

2503


11020


24V DC


CARDIN


BL ASY524

3005


11025


24V DC


DEA

GHOST 100/24CL

200/6003.5/1


11014


24V DC


DEALIVI-502/24

300/650


3/1


13510


24V DC


DEA

STING/24 BOOST

200/4003/1


1109


24V DC


CENTURION

VANTAGE400

150/5004/2.5


12014.3


12V DC


CENTURION


VANTAGE500

230/7504/2.5


12017.8


12V DC


CENTURION


VERT-X-320VX

150/6003/1.5


10011


12V DC


PAT

SWJ-C01

200


2.5


11019


24V DC


PAT

SWJ-C02

3002.5


11012.5


24V DC


PAT

SW SELECT 424/22

400

3.0

100

22

24V DC

PAT

SWJ-A01

4005


No limit *


20 at 3m, 32 at 5m


24V DC

RIB

R50


2000

10

No limit *


78


230V AC


CATEGORY

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ

มอเตอร์สำหรับประตูบานสวิงอัตโนมัติ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ
BrandModelGate Weight (kg.)
Gate Width (m.)
Max Angle (°)
Opening Time at 90° (s)
Motor Voltage (V)
BFT
GIUNO ULTRA BT A50
800
5
110
20
24V DC
BFT
SUB BT
800
2.5
120
13
24V DC
BFT
PHOBOS BT A25
400
2.5
116
15
24V DC
BFT
PHOBOS BT A40
500
4
124
20
24V DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A25
400
2.5
118
13
24V DC
BFT
KUSTOS ULTRA BT A40
500
4
126
17
24V DC
BFT
VIRGO SMART BT A20
200
2
120
14
24V DC
CARDIN
BL TEN1
100
1.2
100
512V DC
CARDIN
BL TEN2
170
1.5
100
812V DC
CARDIN
BL TAG
150
2
110
1824V DC
CARDIN
BL ASY324
250
3110
2024V DC
CARDIN
BL ASY524
300
5110
2524V DC
DEA
GHOST 100/24CL
200/600
3.5/1110
1424V DC
DEA
LIVI-502/24
300/650
3/1135
1024V DC
DEA
STING/24 BOOST
200/400
3/1110
924V DC
CENTURION
VANTAGE400
150/500
4/2.5120
14.312V DC
CENTURION
VANTAGE500
230/750
4/2.5120
17.812V DC
CENTURION
VERT-X-320VX
150/600
3/1.5100
1112V DC
PAT
SWJ-C01
200
2.5110
1924V DC
PAT
SWJ-C02
300
2.5110
12.524V DC
PATSW SELECT 424/22
4003.01002224V DC
PAT
SWJ-A01
400
5No limit *20 at 3m, 32 at 5m
24V DC
RIB
R50

200010No limit *78230V AC

*ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของประตูที่ติดตั้ง Depends on the physical structure of the gate

*ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของประตูที่ติดตั้ง Depends on the physical structure of the gate