ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

TRIPOD TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย ดีไซน์เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่า
Suitable for low-frequency use as a compact and cost-effective security solution

TRIPOD TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีความถี่ในการใช้งานน้อย ดีไซน์เรียบหรูและมีเอกลักษณ์
Suitable for low-frequency use with a super elegant design for a unique and artistic choice

OPTICAL FLAP TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานทีที่มีคนพลุกพล่าน สามารถเปิด-ปิดได้รวดเร็ว ดีไซน์เรียบหรูและมีเอกลักษณ์
Suitable for high-traffic areas with fast opening/closing speed and super elegant design

OPTICAL SLIDING TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกล่านในการเข้า-ออกทั้งสองทิศทางพร้อมกัน
Suitable for areas with high traffic flow in both directions

OPTICAL SWING TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนพลุกล่าน สามารถเลือกขนาดช่องแบบมาตรฐาน หรือแบบกว้างพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็น กระเป๋า/สัมภาระขนาดใหญ่ หรือขับขี่จักรยานสามารถเข้า-ออกได้สะดวก
Suitable for high traffic areas with a standard and larger passageway option to accommodate people with wheelchairs, large luggages or bicycles

FULL HEIGHT TURNSTILE
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง สามารถกันคนลักลอบเข้า-ออกได้ด้วยลักษณะประตูแบบกรงหมุน
Suitable for areas with high security requirements with a full height door system