Automatic Hand Thermometer
PAT-HT-C01

เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามืออัตโนมัติ

สะดวก รวดเร็ว วัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส พร้อมเสียงเตือนและเสียงพูดเป็นภาษาไทยดังฟังชัด ช่วยคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้นได้ และสามารถต่อเข้าระบบประตูอัตโนมัติเพื่อให้ประตูเปิด-ปิดตามอุณหภูมิร่างกาย ช่วยยกระดับความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
Fast and convenient non-contact temperature screening for initial COVID-19 symptoms at entry points with loud voice broadcast in THAI or ENGLISH. Includes Automatic Door System integration allowing door to open-close according to body temperature for better screening.

คุณสมบัติ

สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องให้คนมายืนวัดอุณหภูมิ ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิว
ช่วยคัดกรองในบริเวณทางเข้า-ออก เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน บริษัท สถานที่ราชการ

– วัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ระยะวัด 2-5 cm
– มีเสียงพูดพร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิชัดเจน
– เลือกเสียงพูดได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย
– เมื่ออุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะมีเสียงพูดเตือนพร้อมเสียงสัญญาณเตือน

มีเสียงพูดเป็นภาษาไทยเพื่อบอกว่า ‘ผ่าน’ หรือ ‘ไม่ผ่าน’ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือน
สามารถวางบนโต๊ะ ติดตั้งบนเสาทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือต่อเข้ากับประตูอัตโนมัติเพื่อควบคุมการเข้า-ออกของคนได้

– ติดตั้งง่ายด้วยฟังก์ชั่น Plug and Play
– ตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ได้จากตัวเครื่องได้เลย ไม่ต้องต่อเข้าคอมพิวเตอร์
– ใช้เทคโนโลยี ToF เพื่อการวัดระยะทางที่แม่นยำและเสถียร
– สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังจากเครื่องได้ถึง 5000 ข้อมูล
– ใช้ไฟ 5V-38V DC
– เพิ่มขาตั้งได้ (อุปกรณ์เสริม)
– น้ำหนักเบาเพียง 450 กรัม
– ขนาด 120 x 150 x 36 mm (L * W * H)

Features

Fast and convenient temperature measurement
No more queues, perfect for everyday use in entrance areas of restaurants, convenience stores, schools, offices etc.

– Measuring distance up to 2-5 cm
– Built-in display with clear voice report
– Multi-language option available including Thai or English
– Alert voice broadcast for temperature above or under 37.5 C with loud ringing alarm sound

Clear voice report in Thai or English with alarm for abnormal temperature
Easily place on a flat surface, on poles, or rigged to automatic doors to control access

– Easy operation with Plug and Play function
– Simple function settings on the device
– ToF Distance Sensor for stable and reliable installation
– Record and view up to 5000 pieces of data from the device
– 5V-38V DC power input
– Stand available (Accessories)
– Lightweight 450 g
– Dimensions: 120 x 150 x 36 mm (L * W * H)

ตัวอย่างขาตั้งสูง 1.50 เมตร ฐานขนาด 25*25 ซม

อุปกรณ์ในกล่อง

– เครื่องวัดอุณหภูมิจากมืออัตโนมัติ รุ่น PAT-HT-C01
– สายไฟ
– ประแจหกเหลี่ยม
– สกรูสำรอง
– คู่มือการใช้งาน

Included in the box

– Automatic Hand Thermometer PAT-HT-C01
– Power cord
– Hexagon wrench
– Spare screw
– User manual

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น บริเวณท่าเรือ สนามบิน สถานีรถไฟ โรงเรียน วัด โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

เมนูการตั้งค่า

– กดปุ่ม “+” ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงว่า “F1”
– สามารถเลือกฟังก์ชั่น F1 – F6 ผ่านปุ่ม “+/-” และกดปุ่ม “OK” เมื่อตั้งค่าสำเร็จ

(F1) การตั้งค่าเตือนอุณหภูมิผิดปกติ
เลือก F1 —> กดปุ่ม “+/-” เพื่อปรับค่า —> กด “ตกลง” เพื่อบันทึก
(F2) การปรับชดเชยอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อม
เลือก F2 —> กดปุ่ม “+/-” เพื่อปรับค่า —> กด “ตกลง” เพื่อบันทึก
*สามารถปรับได้ระหว่าง ±0.9C° หรือ ±33.6F
(F3) การเรียกดูอุณหภูมิย้อนหลัง
เลือก F2 —> กดปุ่ม “+/-” เพื่ออ่านค่า
*เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 5000 ข้อมูล
(F4) การเรียกดูสถิติของเวลาในการวัด
เลือก F4 —> เวลาในการวัดของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น —> กดปุ่ม ‘-‘ ค้างไว้เพื่อกลับไปที่ศูนย์
(F5) การตั้งค่าเอาต์พุตสัญญาณเตือน
เลือก F5 —> กดปุ่ม “+/-” เพื่อเลือก ON หรือ OFF —> กด “ตกลง” เพื่อบันทึก
* ON – สัญญาณเตือนสำหรับอุณหภูมิผิดปกติที่ตั้งค่าไว้
OFF – สัญญาณเตือนสำหรับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ตั้งค่าไว้

MENU SETTINGS

– Press and hold the ‘+” button until the screen displays “F1”
– Select F1 – F6 through the “+/-” button and press ‘OK’ button to save

(F1) High Temperature Alarm Setting
Select F1 — > press ‘+/-‘ button to adjust — > press ‘ok’ to save
(F2) Temperature Compensation Setting
Select F2 — > press ‘+/-‘ button to adjust — > press ‘ok’ to save
*The interval can be set between ±0.9C° or ±33.6F°
(F3) Memory Data View
Select F3 — > press ‘+/-‘ button to view each value
* The device can store up to 5000 pieces of data
(F4) Statistics of Measurement Times
Select F4 — > the measurement times of the equipment will be displayed — > long press ‘-‘ button to return to zero
(F5) Alarm Signal Output Setting
Select F5 — > press ‘+/-‘ button to select ON or OFF — > press ‘ok’ to save
* ON – normal temperature output alarm signal
OFF – temperature higher than alarm value output alarm signal

Model No. PAT-HT-C01
Temp. Display Range 32.0℃-42.9℃
Max. Permissible Temp. Deviation Within or under changing enviromental conditions of 35℃-42℃, max. permissible deviation is ±0.2℃
Outside the range of 35℃-42℃, max. permissible deviation is  ±0.3℃
Voice Broadcast Available for Normal/Abnormal temperature
Temperature Compensation Ambient temperature dynamic compensation
Display 4-digit 0.8-inch digital display
LED Temperature Display Normal (Green), Abnormal (Red)
Temperature Degree Mode Celsius or Fahrenheit
Temperature Type Material temperature, human body temperature
Language Thai/English (Other language option available)
Speaker 2030 8R BOX speaker
Alarm Output/RS232 Support
Optional Scalable NB-IOT data upload
Power Supply DC5V-DC38V
Standby Consumption 0.3W
Working Consumption 1.2W
Working Ambient Temp. 16℃-35℃
Humidity ≤85%
Power Supply DC5V-DC38V
Dimensions 120mm x 150mm x 36mm

PAT-HT-C01