PAT RED > PRODUCT STORY > Automatic Swing Gates

Types of Automatic Swing Gates
ทางเลือกในการอัพเกรดประตูบานสวิงให้เป็นประตูอัตโนมัติตามลักษณะการติดตั้ง

Types of Automatic Swing Gates
ทางเลือกในการอัพเกรดประตูบานสวิงให้เป็นประตูอัตโนมัติตามลักษณะการติดตั้ง

          ประตูรั้วหน้าบ้าน โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการเปิด-ปิดของบานประตู คือ แบบประตูรั้วบานเลื่อนและแบบประตูรั้วบานสวิง ซึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับการเห็นประตูรั้วอัตโนมัติแบบบานเลื่อนมากกว่าบานสวิง เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ในการติดตั้งมอเตอร์สำหรับประตูบานสวิงที่มีมากกว่า

            แต่ทราบหรือไม่ว่า…รูปแบบของมอเตอร์สำหรับประตูบานสวิงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ถูกออกแบบมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดต่างๆ เหล่านั้น เราสามารถแบ่งประเภทของมอเตอร์บานสวิงตามรูปแบบการติดตั้งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งรูปแบบที่คุ้นเคยกันมากที่สุดคือ แบบแขนกระบอก นอกจากนี้ยังมีแบบแขนพับ และแบบพิเศษอื่นๆ ได้แก่ แบบฝังพื้น หรือการใช้มอเตอร์แบบมีล้อแทนแขนในการควบคุมการเปิด-ปิดของบานประตู

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบแขนกระบอก (Piston Arms) ”

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบแขนกระบอก (Piston Arms) ”

มอเตอร์ประตูบานสวิงแบบแรกซึ่งเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยกันมากที่สุด คือ แบบแขนกระบอก (Pistons Arms) นั้น สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะการขยับของแขนกระบอกได้อีก โดยแบบแรกคือแขนกระบอกจะใช้วิธีการยืด-หด (Telescopic) ของลูกสูบเพื่อเปิด-ปิดบานประตู ส่วนอีกแบบจะใช้การขยับของลูกสูบใต้แขนกระบอกเพื่อเปิด-ปิดบานประตูแทน ซึ่งการติดตั้งจะเหมือนกัน คือมอเตอร์จะติดขนานไปกับบานประตู จึงดูเรียบร้อยสวยงาม แต่ข้อจำกัดสำคัญของมอเตอร์รูปแบบนี้คือ ขนาดเสาที่ติดตั้ง และระยะระหว่างจุดหมุนของบานประตูไปถึงจุดหมุนของแขนมอเตอร์ ซึ่งจะมีระยะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของมอเตอร์ที่เลือกใช้ ทำให้ประตูบานสวิงบางบานไม่สามารถติดตั้งมอเตอร์รูปแบบนี้ได้

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบแขนพับ (Articulated Arms) ”

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบแขนพับ (Articulated Arms) ”

มอเตอร์ประตูบานสวิงรูปแบบต่อมาที่ไม่ค่อยเป็นที่พบเห็นมากนัก คือ แบบแขนพับ (Articulated Arms) ซึ่งอาจดูไม่เรียบร้อยเท่าแบบแขนกระบอก เนื่องด้วยตัวมอเตอร์จะยึดอยู่กับเสาและมีแขนยื่นออกมาเพื่อเปิด-ปิดบานประตู หากแต่ว่าข้อจำกัดเรื่องการติดตั้ง โดยเฉพาะขนาดของเสาประตู จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆ กับมอเตอร์รูปแบบนี้ จุดเด่นของมอเตอร์รูปแบบนี้จึงเป็นเรื่องการติดตั้งที่สะดวก สามารถติดตั้งได้กับประตูบานสวิงทุกรูปแบบ

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบพิเศษ

“มอเตอร์ประตูบานสวิงอัตโนมัติ…แบบพิเศษ

มอเตอร์ประตูบานสวิงแบบพิเศษที่วันนี้จะมาแนะนำกันมี 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกคือ มอเตอร์แบบฝังพื้น (In-Ground) ซึ่งเป็นรูปแบบมอเตอร์บานสวิงที่เรียบร้อยและสวยงามที่สุด เนื่องจากเป็นการติดตั้งมอเตอร์ไว้ใต้บานประตู ทำให้มองไม่เห็นตัวมอเตอร์ แต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าสองแบบแรก และการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่ยากกว่า

รูปแบบที่สองคือ มอเตอร์แบบมีล้อ (Wheeled Operator) โดยจะติดตั้งมอเตอร์นี้ไว้ที่ปลายสุดของบานประตู เพื่อเป็นตัวนำในการเปิด-ปิดของบานประตู มอเตอร์รูปแบบนี้จะไม่เจอข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ข้อจำกัดหลักของมอเตอร์รูปแบบนี้จะอยู่ที่ความเรียบของพื้น เนื่องจากต้องใช้ล้อในการขับเคลื่อนบานประตู

สรุป

สรุป

          จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า มอเตอร์สำหรับประตูบานสวิงอัตโนมัติ มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและข้อจำกัดด้านการติดตั้งต่างๆ โดยสามารถติดตั้งกับทั้งประตูบานสวิงเดี่ยวและประตูบานสวิงคู่ และนอกจากประตูรั้วใหญ่แล้ว มอเตอร์เหล่านี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ติดตั้งเพื่อใช้งานกับประตูรั้วคนเดินได้อีกด้วย อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว…หากผู้อ่านสนใจติดตั้งมอเตอร์ประตูบานสวิงรูปแบบไหน PAT by B.L.T. ผู้บุกเบิกด้านการนำเข้าสินค้าอัตโนมัติ ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมจำหน่ายมอเตอร์ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิงครบทุกรูปแบบ สอบถามหรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้