PRODUCT STORY

1

1 2 3 4
1 2 3 4

Simply Control your Gate with your Smartphone

ว่าด้วยเรื่อง…การใช้มือถือกับประตูอัตโนมัติ

Home Use Automatic Gates

ประตูอัตโนมัติ…สำหรับประตูรั้วบ้านของคุณ

3-in-1 SMART Solution for your Automatic Doors & Gates

อุปกรณ์อัจฉริยะ…เพื่อประตูอัตโนมัติยุคใหม่

Types of Automatic Swing Gates

ทางเลือกในการอัพเกรดประตูบานสวิงให้เป็นประตูอัตโนมัติตามลักษณะการติดตั้ง

Automatic Breakout Door

เมื่อต้องใช้ประตูออร์โต้ดอร์เป็นทางหนีไฟ

Maxima Ultra Professional & Versatile

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ดีไซน์สวย ฟังก์ชั่นครบครัน

High-Speed Automatic Gates

ประตูรั้วปิดช้าทำอย่างไรดี…

SECTIONAL vs ROLLING SHUTTER DOOR

ความแตกต่างของประตูบานพับขึ้น vs บานม้วน

Wireless Switches

สวิตช์ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก

More than just a Garage Door

ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ…มากกว่าแค่ประตูโรงรถ

Receivers…Function & Purpose

แก้ปัญหาอุปกรณ์เสริมยี่ห้อเดิมไม่ตอบสนองความต้องการ…ด้วยชุดรับสัญญาณ

TOPP V1E Autodoor

ประตูออโต้ดอร์ดีไซน์เรียบง่าย
สำหรับพื้นที่จำกัด

1

1 2 3 4
1 2 3 4