PRODUCT STORY

1

  1 2 3 4
1 2 3 4

SECTIONAL vs ROLLING SHUTTER DOOR

ความแตกต่างของประตูบานพับขึ้น vs บานม้วน

Wireless Switches

สวิตช์ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก

More than just a Garage Door

ประตูพับขึ้นอัตโนมัติ…มากกว่าแค่ประตูโรงรถ

Receivers…Function & Purpose

แก้ปัญหาอุปกรณ์เสริมยี่ห้อเดิมไม่ตอบสนองความต้องการ…ด้วยชุดรับสัญญาณ

TOPP V1E Autodoor

ประตูออโต้ดอร์ดีไซน์เรียบง่าย
สำหรับพื้นที่จำกัด

Automatic Accessible Toilet Switch

อุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประตูอัตโนมัติกับห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ

1

  1 2 3 4
1 2 3 4